נוער בסיכון

הבאה לקדמת הבמה את החוזקות והכישרנות של כל נערה ונער, סביבה תומכת להבעה אישית, הנאה, חיזוק תחושת השייכות, פיתוח אחריות אישית וקבוצתית, עיבוד התמודדויות יומיומיות ופיתוח כישורי חיים.

יוצאי אתיופיה

תיאטרון קהילתי ככלי להעצמה אישית, קבוצתית וקהילתית, השמעת קולם של יוצאי אתיופיה דרך הצבתם בקדמת הבמה באירועים קהילתיים, חיזוק תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות, חיזוק הזהות ותחושת השייכות לקהילה המקומית ולקהילה הישראלית.

גימלאים וקשישים

שילוב בקבוצת תיאטרון קהילתי יוביל להפגת בדידות, חיזוק תחושת השייכות ושילוב בפעילות בחברותא. יתרום לשיפור איכות החיים הרגשית והחברתית. יתרום לשיפור מערכות יחסים עם המשפחה והחיבור הבין-דורי, יעצים את תחושת המשמעות וירחיב את המעגלים החברתיים והאינטראקציה עם הקהילה.

אנשים עם מוגבלויות

תיאטרון קהילתי ככלי להבאת אנשים בעלי מוגבלות לקדמת הבמה ושילובם בחברה. העצמה אישית, קבוצתית וקהילתית. חיזוק תחושת השייכות והערך העצמי. חיזוק הקשרים בתוך המשפחה, שבירת סטיגמות ומחסום הבושה.

תכניות לחיזוק החוסן הקהילתי

תיאטרון קהילתי ככלי להעצמה אישית, קבוצתית וקהילתית, דרך הבאת התושבים לידי ביטוי, חיזוק תחושת הערך העצמי ותחושת המסוגלות האישית, חיזוק תחושת השייכות לקהילה המקומית ולחברה הישראלית.