כיצד התיאטרון והבמה שינו את חיי – יפעת בחר סיפור אישי