תכנית "קהילה בסרט" כי יש לנו מה להגיד!

סדנה כיצד להפוך אמירה חברתית לסרטון ויראלי.

עמותת השתחוויה פועלת באמצעות התיאטרון והקולנוע הקהילתיים במטרה להניע להעצמה קהילתית וחיזוק החוסן החברתי בישראל. השימוש בתיאטרון ובקולנוע ככלים להבעה, מאפשרים לקבוצה לעסוק בתכנים הנוגעים לה ולהביא את האמירה החברתית לקהל הרחב.

הסדנה, כיצד להפוך אמירה חברתית לסרטון ויראלי, תעניק לבני הנוער כלים ליצירת שני סרטונים המבוססים על האמירה החברתית שלהם אותם יפיצו ברשתות החברתיות במטרה להפוך אותם לויראליים. כך יפרצו בני הנוער את גבולות התכנית והאמירה / המסר שלהם לאחרים יגיע למעגלים רחבים יותר.

על התכנית:

 

צרכים:

חלל מותאם לסדנה, מקרן ומחשב מחובר לאינטרנט.