תיאטרון קהילתי 2בהשתחוויה אנו מאמינים בשילוב התיאטרון בקהילה. לתיאטרון סגולות ייחודיות בהשפעתו על האדם והקבוצה. באמצעות התיאטרון בכלל והתיאטרון הקהילתי בפרט ניתן לגרום לשינוי חברתי מהותי בקהילה ספציפית ובקהילה המורחבת על ידי הצגת הסיפור האישי/קולקטיבי. בתהליך הקבוצתי יעלו חברי הקבוצה את ההתמודדויות, הקונפליקטים והשאיפות מחיי היומיום שלהם ויהפכו לקבוצת שחקנים יוצרת אשר מבטאת את רחשי לבם של אנשי הקהילה המקומית.השימוש בתיאטרון ייתן במה לביטוי עצמי וקבוצתי באמצעותו יצאו חברי הקבוצה למסע חווייתי, מעצים, מהנה ולא שגרתי, שבסופו יוביל אל ההשתחוויה (קידת השחקנים בסוף ההצגה).

מהו תיאטרון קהילתי?

בתיאטרון קהילתי, העבודה מתמקדת בקבוצה בעלת מכנה משותף. הקבוצה הופכת לקבוצת שחקנים בזכות תהליך הנעשה דרך כלים תיאטרונים. בתהליך העבודה מעלים המשתתפים חומרים מעולמם האישי, מתנסים בתיאטרון ובדינאמיקה קבוצתית, ולבסוף מעבד הבמאי את החומרים והטקסטים לכדי הצגה, אשר תוצג בפני הקהילה המקומית ותהווה מפתח להתמודדות עם בעיות הרלוונטיות לכל משתתף בקבוצה, לקבוצה כולה וכן לקהילה.

 

על התהליך

תהליך העבודה בקבוצה מורכב מכמה שלבים:
שלב א:
גיבוש קבוצה. איתור המשתתפים יעשה בשיתוף פעולה עם בעל תפקיד בקהילה. בשלב זה יכירו חברי הקבוצה את הבימאי/ת ואת התכנית. ייצרו אווירה פתוחה ובטוחה, שתהווה קרקע ליצירה משותפת, באמצעות תרגילי תיאטרון מהנים.

תיאטרון קהילתי 3

שלב ב:
רכישת כלים תיאטרונים. הקבוצה תלמד במהלך מפגשיה את עבודת השחקן דרך משחקי תיאטרון, תרגילי אימפרוביזציה ועבודה על קונפליקט, דמויות וסצנות. פיתוח חשיבה יצירתית ואסוציאטיבית, פיתוח הדמיון ושימוש בחלל, זמן ופעולה. יחד עם זאת העבודה התיאטרונית תתרום לדינאמיקה הקבוצתית וליכולת לעבודה בשיתוף פעולה, להגדרת ה"אני" בקבוצה והגברת תחושת האחריות האישית והקבוצתית.
שלב ג:
המפגשים יוקדשו לשאיבת חומרים מחיי היומיום של חברי הקבוצה ועיבודם לטקסט דרמטי. שאיבת החומרים ובדיקת הטקסט יעשו על ידי מגוון תרגילי תיאטרון. בשלב זה חברי הקבוצה יחשפו סיפורים וחוויות מחייהם במטרה למצוא את האמירה הקבוצתית אותה הם מעוניינים להביא לקהל. לאחר מכן יהיו שותפים בתכנון סגנון ההצגה. בסוף שלב זה יעבד הבמאי/ת את החומרים לטקסט דרמטי מקורי.
שלב ד:
הפקה. לאחר כתיבת המחזה, תחילת העבודה לקראת העמידה על הבמה מול קהל- למידת טקסטים בעל פה, עבודה על דמויות, מערכות יחסים ותנועה על הבמה.
בשלב זה המפגשים יהפכו לחזרות. משך החזרות יתארך ומספרן יעלה בכדי להכין את הקבוצה על הצד הטוב ביותר לעמידה על במה ובכדי לקצור הצלחה ומחיאות כפיים בזמן ההשתחוויה!

תיאטרון קהילתי 4

שלב ה:
ההצגה. המפגש עם הקהל המהווה את שיאו של התהליך. בסוף ההצגה דיון בשיתוף הקהל.


שלב ו:
עיבוד, סיכום ופרידה.