להשתלב בחברה חדשה ולרכוש שפה חדשה אלה משימות מאתגרות מאוד. מרגע הנחיתה בארץ החדשה עובר זמן רב ונעשים הרבה מאמצים על מנת להרגיש שייכות למקום ולחברה. קבוצת תיאטרון קהילתי או קולנוע קהילתי תוכל לעבד דרך אמצעי המבע האמנותיים את הקשיים, ההתמודדויות, השאיפות וההצלחות ולאפשר לקהילת העולים החדשים שיזדהו עם המתרחש על הבמה או המסך להתחזק. לאנשים בקהל שאינם עולים חדשים תהיה אפשרות להכיר מקרוב את אותם האנשים שהגיעו ארצה מחברה ותרבות אחרים.
g7