אנשי הקהילה האתיופית לא נוהגים להיחשף. נוסיף לנתון הזה את הקושי שבהשתלבות בחברה חדשה והתוצאה היא שקולה של קהילת יוצאי אתיופיה כמעט ואינו נשמע.  קבוצת תיאטרון קהילתי או קולנוע קהילתי של אנשים יוצאי אתיופיה, תבטא דרך הכלים האמנותיים נושאים בוערים כמו: פערים בחינוך, תעסוקה, קשיי השפה ופער הדורות אל השיח הציבורי. שיח זה הכרחי עבורנו כחברה סולידארית ויש ביכולתו לחולל שינוי ולתרום להפחתת גילויי הגזענות.

תיאטרון וקולנוע ליוצאי אתיופיה
תיאטרון וקולנוע ליוצאי אתיופיה