שמחות לפרסם את סיכום שנת הפעילות 2018.

למעבר לסיכום לחצו כאן סיכום שנת 2018