ההצגה "הברווזון המכוער" של נערות שגב שלום עלתה מול ילדי בית הספר כיתות א וב. תודה לבימאית הילה סגיב Hila Sagiv ולמתנ"ס שגב שלום! בוקר משמח באוירה של יצירה מיוחדת ?נערות