השתחוויה בחברותא גאות להציג:
"אוחזת" הצגה מקורית.
נשים חילוניות וחרדיות מחפשות את הדרך להתקרב ולהתחבר.
בקטעי חיים של מפגשים בלתי אפשריים כמעט ניתנת הבמה וההזדמנות
למצוא את החיבור.
בסוף ההצגה יתקיים דיון בשיתוף השחקניות והקהל.